Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №306 Дніпровської міської ради

 

Фінансова діяльність

Щодо благодійних внесків

Фінансово-господарська діяльність КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 306 комбінованого типу» Дніпровської міської ради здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Законодавство України про благодійну діяльність та благодійні організації базується на Конституції України та складається із Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб відбувається виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист Міністерства від 09.04.2012 № 1/9-272).

У дошкільному навчальному закладі створений батьківський комітет на 2017/2018 навчальний рік за рішенням загальних батьківських зборів (протокол № 1від 14.09.2017р.). Батьківський комітет, у складі 5 осіб, є добровільним органом громадського самоврядування, створений на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

У своїй діяльності батьківський комітет керується Статутом КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 306» (протокол від 12.12.2016р. № 2), Положенням про батьківський комітет КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 306» (протокол від 05.09.2011 р. № 1), Законами України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР, «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI. Іншими нормативними документами, які регулюють процес надходження благодійних внесків, є Закон України «Про дошкільну освіту», Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 (із змінами), лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських коштів» від 15.04.2011 р. № 1/9-289, лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо збору коштів з батьків» від 13.10.2011 р. № 1/11-9472.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійна допомога надається у вигляді:

-         Систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги

-         Подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності

-         Інших заходів, не заборонених законом

Всі надходження благодійних внесків та спонсорської допомоги ДНЗ № 306 в обов’язковому порядку оприбутковуються та використовуються на цілі, на які вони надавалися. Благодійні внески в дошкільному навчальному закладі приймаються винятково на добровільних засадах з обов’язковим документальним оформленням з розрахунку 60 грн. з кожної сім’ї. Благодійну допомогу у вигляді грошових коштів юридичні та фізичні особи, до яких належать і батьки, за власним бажанням можуть перераховувати дошкільному навчальному закладу через банківські установи на спеціальні реєстраційні рахунки, за № 31559385195804. Приймання готівки від фізичних осіб здійснюється банківськими установами за заявою на переказ готівки на рахунок дошкільного навчального закладу (п.2 Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої  постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011р. № 174). Фізичній особі мають видати квитанцію, що підтверджує внесення готівки до каси банку.

Благодійна допомога у вигляді товарів, послуг, яка надходить до дошкільного навчального закладу також фіксується. Для приймання матеріальних цінностей у вигляді благодійної допомоги в закладі наказом створена комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей. Комісія складає акт-оприбуткування товарно-матеріальних цінностей та передає його завідувачу на затвердження . в акті зазначають найменування, кількість матеріальних цінностей, а також їх вартість. Один примірник акта-оприбуткування передається в бухгалтерію.

Отримання благодійної допомоги у вигляді виконаних робіт, наданих послуг оформляється актами приймання-передачі результатів робіт, спожитих послуг, за якими потім можна відобразити в обліку отриману допомогу.

З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів з батьків в дошкільному навчальному закладі систематично проводяться звітування перед батьківською та педагогічною громадськістю (зборах трудового колективу, виробничих нарадах, на засіданнях батьківського комітету); забезпечується постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті дошкільного навчального закладу; проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306»

Дніпровської міської ради

 

Н А К А З 

 

20 листопада 2017 року                               № 147 о/д

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків 

 

Згідно наданого листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради «Щодо благодійних внесків» №7/2-4105 від 15.11.2017 р., наказу департаменту гуманітарної політики від 10.05.2017 р. №123, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. №122 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх існування», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», враховуючи листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою дотримання дошкільним навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, забезпечення доступності, безоплатності освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Всім педагогічним працівникам:

1.1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства  щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб (постійно)

1.2.Заборонити збір готівкових внесків та матеріальних цінностей

1.3.Прийом благодійних (добровільних) внесків здійснювати через представників батьківського комітету виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком

1.4.Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків

1.5.Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку:

р/р 31559385195804; ОКПО 40506248; МФО 805012

1.6.Забезпечити постійне інформування про надходження та використання благодійних коштів і спонсорських внесків перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю на батьківських зборах (1 раз на півріччя)

2. Відповідальному за роботою сайту Бондаренко Л.І.:

2.1.Оновлювати щомісячно інформацію про надходження та використання батьківських коштів у розділі «Фінансова діяльність»

2.2.Даний наказ розмістити на сайті «Відкритий доступ»

3. Завгоспу Семеній Т.Г., своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт, послуг, наданих навчальному закладі як благодійна допомога

4.Ознайомити зі змістом наказу № 147 0/д від 20.11.2017 року педагогічних працівників під особистий підпис

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

 

Завідувач КЗО «ДНЗ № 306»                                          С.С. Перченко

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 306 комбінованого типу»

Дніпровської міської ради

Н А К А З 

12 вересня 2018 року                                                                                         №  142 о/д

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних  (добровільних)  внесків 

 

Згідно наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 06.09.2018 № 81 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти для потреб їх існування», відповідно до ст..26,30,78,79 закону України «Про освіту», законів «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», враховуючи листи  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», з метою дотримання дошкільним навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків

 

НАКАЗУЮ:

 1. Всім педагогічним працівникам:
  1.  Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства  щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб (постійно);
  2.   Заборонити  збір готівкових внесків та матеріальних цінностей;
  3.   Прийом благодійних (добровільних) внесків здійснювати через представників батьківського комітету виключно на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком
  4.  Постійно проводити відповідну роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків
  5.  Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку: р/р 31559385195804; ОКПО  40506248; МФО  805012
  6.  Забезпечити постійне інформування про надходження та використання благодійних коштів і спонсорських внесків перед педагогічним колективом та батьківською громадськістю на батьківських зборах  ( 1 раз на півріччя)
 2. Відповідальному за роботою сайтів  Мущенко Т.В.
 • 2.1. Забезпечити оприлюднення та оновлення  інформації на сторінці «Відкритий доступ» у розділі «Фінансова діяльність»:
 • Про кошториси та фінансові звіти про надходження та використання батьківських (благодійних) коштів та благодійної допомоги(постійно)
 • Про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості (постійно)
  1.    Інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про виконання Закону щодо прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу (щоквартально)
  2.  Оновлювати інформацію та документи для відкритого доступу не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них
 1. Ознайомити зі змістом наказу № 142 о/д від 12.09.2018 року педагогічних працівників під особистий підпис
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

 

 

Завідувач КЗО « ДНЗ № 306»                                                  С.С. Перченко

 


1
2
3