Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №306 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт 2023/2024

АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ЗА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У КЗДО 306 ДМР

 

З урахуванням дії воєнного стану освітня діяльність у КЗДО впродовж  2023-2024 навчального року здійснювалась дистанційно. Тому робота  була спрямована  на вирішення наступних актуальних питань:

1.       Оволодіння технологіями дистанційного  навчання та подальшого його використання.

2.       Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо проведення дистанційної форми освітньої роботи – створення її доступності, безпечності та інноваційності.

3.       Використання варіативних моделей організації освітнього процесу  із застосуванням сучасних технологій та інтернет – ресурсів .

4.       Налагодження ефективної комунікації учасників освітнього процесу та формування соціально -громадянської компетентності дітей дошкільного віку.

 

                                        МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Впродовж 2023/2024 н.р.  організація роботи з кадрами полягала  у наданні методичних рекомендацій щодо планування освітньої роботи у  Classroom та  проведення занять у Zoom . Для цього педагоги долучались

до роботи методичного центру професійного розвитку «Освітня траєкторія» для ознайомлення, навчання роботи на комунікативних онлайн-сервісах, для підвищення фахової майстерності в освітній толоці «Дошкілля - Education_weeks». Були складені умови (це обговорено на педагогічній раді №1 від 07.09.2023 ) щодо дистанційної форми роботи та дистанційного спілкування з учасниками освітнього процесу в інтернет просторі (Google Classroom, Viber, Telegram, Zoom) з метою надання інформаційно-освітніх та психолого-педагогічних послуг, а також для підвищення ділової кваліфікації та професійного рівня педагогів (самоосвіта, курсова перепідготовка, атестація).

Також з метою підвищення професійної компетентності  переглядали  вебінари на освітніх платформах Всеосвіта, Освіта України  («Педагог та обдарована дитина», «Казкотерапія як засіб розвитку творчих здібностей дітей»,   " Використання сучасних форм візуалізації освітнього контенту: презентації та інфографіка", "Розвиваймо мовлення разом: ігри та вправи для вдосконалення мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку",  "Практика розвитку сприймання 2D зображень у дошкільному віці ", "Microsoft Power Point в НУШ: від простого до складного",  "Soft - skills: як допомогти дітям розвинути комунікативні вміння" Н.Гавриш  та ін.).

Для ефективної роботи за Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Українське дошкілля” та здійснення освітнього процесу КЗДО було розроблено:

1. Орієнтовний розпорядок організації  освітньої діяльності дітей на тиждень (навчальний план);

2. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять).

3.Розроблено графік проведення занять в ZOOM.

Педагоги  закладу дошкільної освіти  брали активну участь у пілотному проекті з навчання педагогів з питань мінної небезпеки (всі педагоги закладу отримали відповідні сертифікати), долучались до практичного навчання з надання першої невідкладної допомоги за участю українсько-американських волонтерів.

З метою підвищення рівня  володіння державною мовою педагоги закладу взяли участь  у Всеукраїнському марафоні «Сучасна українська: ефективна комунікація»  та у   роботі мовленнєвого клубу «Прокачай українську».

Підвищенню рівня професійного рівня сприяла робота  з фаховою педагогічною літературою ( «Джміль», «Палітра педагога», опрацювання журналу «Дошкільне виховання») а також з матеріалами, що розміщені на сайті МОН: рубрика «Сучасне дошкілля під крилами захисту». В освітній діяльності педагоги також використовували  платформу розвитку дошкільнят «НУМО», поради з надання першої психологічної допомоги людям, які пережили кризову подію, поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових ситуаціях».

Впродовж навчального року було організовано консультативний пункт для педагогів за такими питаннями :

«Організація освітньої діяльності в умовах дистанційної форми роботи»;

«Використання сервісів та інструментів комунікації в інтернет просторі»;

«Тиждень Безпеки в онлайн режимі»;

«Мутьтимедійна презантація: робота над помилками».

У березні  2024 року були проведені  з працівниками закладу

практичні заняття «Збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій»; «Попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів».

У грудні 2023 року був здійснений внутрішній моніторинг  КЗДО фахівцями управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР, за підсумками якого були надані рекомендації , згідно яких були внесені зміни у календарне планування педагогів, а саме-відображення у планах  підготовчої роботи у другій половині дня:

розміщення на освітній платформі , в соціальній мережі та батьківських спільнотах занять, дидактичних ігор;

-самоосвіта;

-підготовка до занять (систематизація, підготовка матеріалів до занять);

-підбір дидактичних ігор, дидактичного матеріалу;

-зворотній зв’язок з батьками.

Також, згідно довідці з перевірки, річний план був адаптований до умов дистанційного навчання з фіксуванням змін у примітках .

 

З метою ефективного використання різних форм інтернет технологій для впровадження освітньої діяльності   у грудні 2023 року був проведений  практичний  семінар  «Цікаві пропозиції від педагогів» .

Всі консультації, методичні рекомендації та поради щодо проведення освітнього процесу  для  педагогів надавались у CIassroom, Viber -групі педагогів.

У ході перевірки планів навчально-виховної роботи аналізувались:

- відповідність планування вимогам інструктивно-методичних рекомендацій МОН України в умовах воєнного стану під час дистанційної форми роботи;

- виконання вихователями методичних рекомендацій щодо покращення змісту планування.

 

          ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Освітній процес у закладі  впродовж 2023/2024 н. р. був організований за дистанційною формою навчання (наказ від 31.08.2023 № 61/1 о/д «Про організацію освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році»).

Дистанційна робота здійснювалась в асинхронному (група раннього віку, згідно з розкладом організованої життєдіяльності) та у синхронному режимах (групи дошкільного віку, 2 рази на тиждень).  Проводилось   дистанційне навчання через оптимальні для здійснення кожного конкретного завдання канали комунікації:

освітню платформу: Google Classroom; Zoom;

месенджери: Viber, Telegram;

Педагоги здійснювали освітню діяльність  з дітьми шляхом проведення навчальних занять онлайн, надсилання відеоматеріалів із навчальних тем.

Орієнтуючись на концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти та Освітньої програми виховання та навчання дітей від 2 до 7 років “Українське дошкілля” (оновлнена, видавництво "Мандрівець" 2022р) в дошкільному закладі у 2023/2024 н.р. освітня діяльність  відбувалась відповідно розкладу організованої діяльності дітей та освітнім напрямкам   з урахуванням дистанційного навчання. При цьому дотримувалися   норми  тривалості занять, проведених дистанційно,  згідно гранично допустимому навантаженню та часу проведення дітей перед монітором комп’ютера .                     

Робота педагогічних працівників регламентувалась  календарним планом, який складається 1 раз в місяць. Форми планування освітньої роботи  з дітьми здійснювались за освітніми напрямами : особистість дитини, дитина в соціумі, дитина у природному довкіллі, дитина у світі культури, гра дитини, дитина в сенсорно- пізнавальному просторі, мовлення дитини.

Календарні плани освітньої роботи переглядались систематично і затверджувалися директором закладу.

 Звіти про виконану роботу педагогічних працівників надавалися адміністрації закладу 1 раз в кінці кожного місяця впродовж навчального року.

Моніторинг та контроль за організацією дистанційного навчання включає спостереження за розміщенням та проведенням занять за розкладом,  стан зворотнього зв’язку з батьками вихованців, проводиться вивчення забезпечення та наявності умов для дистанційного навчання. За результатами контролю  педагогам надавались  рекомендації та поради (розділ «Примітки»).

Результативністю роботи дошкільного закладу впродовж навчального року стало створення та розміщення відеофільмів  до  Міжнародного дня рідної  мови (21 березня 2024р.),  до Дня народження Т.Г. Шевченко (9 березня 2024 р.) та розміщення на платформі Smart – освіта та у Viber – групі педагогів КЗДО.   

Педагоги закладу активно брали участь у флешмобах  вишиванка_Дніпро  до Дня вишиванки , з любов'ю_ до_ матусі "Моя мама найрідніша" та у єдиній розминці "Дніпро.Штурм.Здоров'я".

          Упродовж  2023-2024 н.р. пізнавальні, розвивальні та яскраві відео-заняття, підготовлені та проведені педагогами закладу, постійно розташовувалися на Smart-освіті.