Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №306 Дніпровської міської ради

 

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

 

відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти

та освітньої програми  «Українське дошкілля»

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 306 Дніпровської міської ради

           

Відповідно до плану роботи КЗДО № 306 ДМР на 2023/2024 н.р. з 01.09.2023 р. по 29.02.2024 р. було проведено моніторингове вивчення з метою визначення стартових можливостей дошкільників і постановки конкретних завдань на перспективу (моніторинг досягнень дітей молодшого, раннього, середнього  та старшого дошкільного віку).

            В результаті діагностики з’ясовано, що вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля», листа Міністерства освіти і науки України №1/8504-22 від 27.07.2022 р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році», та інших  документів в галузі дошкільної освіти.

            Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у різновіковій групі, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні, не дивлячись на умови воєнного часу.

               Обстежено 10 дітей, що склало 100% від загального складу.

            Педагогічне обстеження проводилося вихователями у формі організованої безпосередньо освітньої діяльності при використанні спостережень, бесід, ігор в онлайн-режимі.

           

Результати моніторингового вивчення в групі ранього віку «Сонечко» свідчать:

 обстежено 4 дитини.

     Освітній напрям «Особистість дитини» -  має достатній рівень засвоєння 56%. Діти мають початкові уявлення про гігієну тіла, з допомогою вихователя визначають основні частини свого тіла, мають елементарне уявлення про статеву належність, мають знання про небезпечні предмети та безпечну поведінку в громадських місцях, не завжди регулюють власну поведінку в різних видах діяльності.

       Освітня лінія «Дитина в соціумі» - моніторинг показав, що більшість дітей має достатній 51,5%, середній 15% і початковий 33,5% рівень засвоєння. Діти знають імена своїх  батьків та інших членів родини. Більшість дітей використовують за призначенням предмети й іграшки, але діти не можуть назвати назву села в якому вони живуть. Мають елементарні уявлення про правила поведінки з однолітками, уміють елементарно себе обслуговувати.

      Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» - 44% дітей мають середній рівень, 22% мають достатній  і 34% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти виявляють цікавість до природного довкілля, активні під час спостережень у природі, називають декілька свійських тварин, знають також і диких тварин, розрізняють дерева і квіти, називають знайомі овочі і фрукти .

       Освітня лінія «Дитина у світі мистецтва» - 17,4% дітей має середній рівень, 49,6% дітей мають достатній і 33% мають початковий рівень засвоєння. Діти уважно слухають казки, з допомогою вихователя розповідають їх. На початковому рівні володіють різними техніками малювання, завдання з аплікації виконують разом із дорослим. Виконують таночки за показом вихователя, спів викликає труднощі, співають разом з вихователем.

            Освітня лінія «Гра дитини» - 56,6% дітей має достатній рівень, 5% - середній і 38,4% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти називають різні види іграшок, конструювання викликає позитивні емоції, уміють використовувати іграшки за призначенням, свідомо ставляться до гри з однолітками.

            Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 8% дітей мають середній, 34% мають високий рівень, і  рівень і 54% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти мають уявлення про величину предметів, використовують в мовленні слова «великий» і «маленький». Частина дітей називають з допомогою дорослого форму предметів(круг, квадрат). У більшості дітей виникають труднощі визначати просторове розташування предметів відносно свого тіла. Розрізняють частини доби (день-ніч), називають 2-3 кольори.

       Освітня лінія «Мовлення дитини» - 23% дітей достатній рівень, 25%  середній рівень і 52% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти імітують звуки свійських тварин і птахів, розуміють звернене мовлення. Правильно і чітко вимовляють голосні звуки.

            Група молодшого віку «Вітамінка» обстежено 5 дітей.

Освітній напрям «Особистість дитини» -  більшість дітей  молодшої підгрупи має достатній рівень 74,5% і 25,5% дітей мають високий рівень засвоєння. Діти мають уявлення про основні засоби загартування, володіють елементарними навичками безпечної поведінки вдома, користуються предметами за призначенням, намагаються бути охайними, уміють правильно вживати їжу; основні рухи під час ранкової зарядки виконують правильно, на достатньому рівні обізнані належністю до статі, не завжди регулюють власну поведінку в різних видах діяльності.

       Освітня лінія «Дитина в соціумі» - моніторинг показав, що більшість дітей (91,5%) мають достатній рівень, 4,3% мають високий рівень і 4,2% мають середній рівень засвоєння. Діти знають своє ім'я, та імена батьків та членів родини. Мають уявлення, що батьки це найрідніші люди, які про них піклуються, знають, що бабуся і дідусь також частина родини, називають предмети домашнього вжитку, мають елементарні уявлення про  працю дорослих удома і в дитячому садку, більшість дітей використовують за призначенням предмети й іграшки. Діти володіють елементарними морально-етичними нормами міжособистісних взаємин, дотримуються їх під час гри.

      Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» - 94,4% дітей мають  достатній рівень,   5,6% дітей мають високий рівень засвоєння. Більша частина дітей розрізняє і називає рослини найближчого оточення, розрізняють тварин і їх дитинчат, зовнішню будову, живлення. Діти мають елементарні уявлення про живу і неживу природу. Мають бажання берегти природу, робити позитивні вчинки.

       Освітня лінія «Дитина у світі мистецтва» - 54,6% дітей мають середній рівень, 43% дітей мають достатній рівень і 2,4% дітей мають високий рівень засвоєння. Діти розуміють зміст художніх творів, відповідають на нескладні запитання за змістом, правильно оцінюють поведінку героїв, декламують вірші на пам’ять. Користуються предметами й іграшками за призначенням, знають предмети домашнього вжитку та їх характерні ознаки. Володіють різними техніками малювання, завдання з аплікації виконують разом із дорослим. Виконують таночки за показом вихователя, ритмічно підспівують, виявляють бажання грати на дитячих музичних інструментах.

            Освітня лінія «Гра дитини» - 78,4% дітей мають достатній рівень, 21,6% дітей мають високий рівень засвоєння. Діти виявляють творчість у роботі з природним матеріалом, використовують різні конструктори у своїй діяльності, свідомо ставляться до гри з однолітками, використовують іграшки за призначенням, називають різні види іграшок.

            Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 88,7% дітей мають достатній рівень і 11,3% дітей мають високий рівень засвоєння. Діти порівнюють величини предметів (великий-малий, довгий-корткий, високий-низький) з допомогою дорослого , діти розрізняють геометричні фігури, порівнюють геометричні фігури із предметами схожими за формою, на достатньому рівні орієнтуються в частинах доби, лічать у межах трьох у прямому порядку. Але мають труднощі у визначенні просторового розташування предметів відносно свого тіла.

       Освітня лінія «Мовлення дитини» - 50% дітей має середній рівень, 48,1% дітей мають достатній рівень і 1,9% дітей мають високий рівень засвоєння. Діти уміють слухати звуки навколишнього середовища, добре імітують звуки тварин і птахів. За допомогою педагога  складають прості речення, розуміють мовлення дорослих. Діти розуміють запитання і відповідають на них з допомогою дорослого, уживають слова ввічливості. Переказують за допомогою дорослого знайомі казки, правильно вживають слова на позначення частин тіла людей і тварин. Характеризують предмети за істотними ознаками і діями. Відтворюють діалоги дійових осіб в ігровій діяльності.

  Група середнього віку «Веселка» обстежено 4 дитини:

            Освітній напрям «Особистість дитини» -  більша половина дітей  середньої підгрупи має високий рівень – 47,2%, 23% дітей мають достатній рівень, і 25,5% середній рівень і 7,4% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти володіють елементарними знаннями про основні здоров'язбережувальні  чинники, мають елементарні навички безпечної поведінки з предметами, виокремлюють основні ознаки захворювання, володіють навичками самообслуговування, знають значення фізичних вправ для власного здоров'я, усвідомлюють різні сторони свого характеру, з допомогою вихователя орієнтуються у своїх правах і обов'язках, правильно називають частини тіла й основні органи людського організму.

       Освітня лінія «Дитина в соціумі» - моніторинг показав, що більшість  дітей 44,4% мають високий рівень, 13% мають середній рівень, 26,2% мають достатній рівень і 16,4% мають почаатковий рівень засвоєння. Діти знають своє ім'я та прізвище, свій вік і стать, своїх батьків та родичів, усвідомлюють поняття «сім'я», знають назви предметів побутової техніки, знають назви різних професій, вільно спілкуються з незнайомими людьми, свідомо ставляться до гри з однолітками, отримують задоволення від гри, назву нашої держави, символи, знають назву рідного села, називають різні види транспорту. Диференціюють гарне- негарне, добре- погано.

      Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» - 19,8% дітей мають  початковий рівень,   14% дітей мають середній рівень і 33% дітей мають достатній рівень засвоєння, і 33,2% мають високий рівень. Діти мають початкове уявлення про життя людей на планеті Земля, мають знання про пори року, їх характерні  ознаки, знають назви рослин найближчого оточення, розрізняють за допомогою дорослого види живих істот; мають початкове уявлення про те як людина використовує природне довкілля, виявляють бажання захищати природу.

                 Освітня лінія «Дитина у світі мистецтва» - 28% дітей мають початковий рівень, 25% дітей мають середній рівень і 25% дітей мають достатній рівень засвоєння, і 22% мають високий рівень. Розуміють зміст прочитаного твору, уміють працювати з дитячою книжкою, у малюванні володіють навичками і вміннями для створення малюнка за власним задумом; при користуванні ножицями не потребують допомоги дорослого, співають неохоче, не чітко вимовляють слова.

            Освітня лінія «Гра дитини» - 7,4% дітей мають середній рівень, 51,6% дітей мають високий рівень і 41% дітей мають достатній рівень засвоєння. Діти творчо відображають у грі діяльність і взаємини дорослих, в ігровій діяльності використовують різні види конструкторів, класифікують іграшки, використовують іграшки за призначенням, отримують задоволення від гри з однолітками.

            Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» - 24,3% дітей мають середній рівень, 56,6% дітей мають високий рівень, 9,4% дітей мають достатній рівень і 9,7% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти порівнюють за допомогою дорослого визначають форму предметів (трикутник, чотирикутник, квадрат, круг), орієнтуються в поняттях: «ранок», «день», «вечір», «ніч»; уміють лічити в межах 5 прямою і зворотню лічбою, утворюють нове число додаванням 1 до попереднього числа, визначають місце кожного числа в ряді чисел від 1 до 5, порівнюють групи предметів за кількістю.

       Освітня лінія «Мовлення дитини» - 3,6% дітей має середній рівень, 34% дітей мають початковий рівень, 1,8% дітей мають високий рівень і 60,6% дітей мають достатній рівень засвоєння. Діти знають і називають голосні звуки, частково уміють групувати предмети за характерними ознаками, відгадують описові загадки про предмети, іграшки, істоти, явища природи, знають назви дитинчат тварин і птахів, з допомогою вихователя складають описові розповіді, переказують сюжети знайомих творів, декламують нескладні вірші. Уміють добирати до слів антоніми й синоніми, вживають узагальню вальні слова. Виокремлюють перший звук у слові. Називають голосні звуки.

   Групи старшого віку «Бджілка», «Здоров'ячки» обстежено 7 дітей :

            Освітній напрям «Особистість дитини» -  26,3% дітей мають високий рівень, 48,7% дітей мають достатній рівень, і 25% дітей мають початковий рівень засвоєння. Діти мають елементарні уявлення про будову тіла людини і основні функції органів людського організму, дотримуються правил здоров'язбережувальної поведінки, дотримуються правил безпечної поведінки, орієнтуються в основних емоціях і почуттях, оперують займенником «Я», орієнтуються у своїх правах і обов'язках. Самостійно виконують основні гігієнічні процедури, прагнуть бути охайними.

            Освітня лінія «Дитина в соціумі» - моніторинг показав, 37,5% дітей мають достатній рівень, 25% мають початковий рівень, і 37,5% мають високий рівень засвоєння. Діти знають ім'я своє, своїх батьків та родичів, усвідомлюють поняття «сім'я», знають назву нашої держави, її столицю, державну символіку, знають народні обереги, дотримуються культури людських взаємин у спілкуванні та спільній діяльності. Мають уявлення про різні професії дорослих та їх особливості. Розуміють. Що з чужими потрібно поводитися обачно. Мають уявлення про школу, особливості діяльності учня та вчителя.